Bemiddeling

Het bemiddelingstraject zorgt ervoor dat de partijen zelf, buiten de rechtbank om, met tussenkomst van de bemiddelaar, op korte termijn een allesomvattende regeling kunnen treffen naar aanleiding van een tussen hen gerezen geschil.

De bemiddelaar treedt op als een onafhankelijke expert die partijen faciliteert om binnen een veel ruimer kader dan het probleem, dat een wig tussen hen dreef, tot een oplossing te komen.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat de partijen, met bijstand van hun juridische en/of technische raadgevers, samen evolueren naar het oplossen van hun conflictsituatie.

Geen rechtbank of rechter die een “oordeel” moet vellen waarin de ene of zelfs beide partijen zich niet kunnen in vinden: de partijen bepalen zelf het eindresultaat.

Geen ellenlange procedures met een onzekere uitkomst.

Alle domeinen zijn vatbaar voor bemiddeling: geschillen tussen ex-partners, tussen familieleden, tussen handelspartners, tussen vennoten of aandeelhouders.

Ons kantoor heeft een erkend bemiddelaar met de nodige ervaring binnen alle rechtsdomeinen.