Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht maakt deel uit van ons dagdagelijks leven. Het regelt het herstel van geleden schade. Indien u van oordeel bent dat iemand u schade heeft toegebracht, dan kun u die persoon daarvoor aansprakelijk stellen.

meer informatie

Verkeersrecht

U bent betrapt op het rijden onder invloed of begin een andere verkeersovertreding waarvoor u verdere vervolging vreest? Mogelijks werd u reeds gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

meer informatie

Personen – en familierecht

Familiale banden en relaties vormen de basis van het samenleven en zijn onderhevig aan heel wat regelgeving. Van geboorte tot overlijden worden we geconfronteerd met situaties en omstandigheden waar onder meer de regels van het personen- en familierecht een leidraad in trachten te zijn.

meer informatie

Familiaal vermogensrecht

Doorheen het leven spelen naast de familiale banden, het familiaal en gezinsvermogen een steeds belangrijkere rol.

De keuze voor een bepaalde vorm van samenleven en de keuze binnen een huwelijk voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel zijn daarbij een eerste stap waarbij bepaalde afwegingen binnen het gezin en tussen partijen dienen gemaakt te worden.

meer informatie

Bemiddeling

Het bemiddelingstraject zorgt ervoor dat de partijen zelf, buiten de rechtbank om, met tussenkomst van de bemiddelaar, op korte termijn een allesomvattende regeling kunnen treffen naar aanleiding van een tussen hen gerezen geschil.

Incasso

Vrijwel elke ondernemingen krijgt vroeg of laat te maken met wanbetalers. Het invorderen van onbetaalde facturen vergt vaak veel energie en een professionele behandeling van dergelijke dossiers is noodzakelijk.

meer informatie

Insolventierecht

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat met insolventierecht te maken. Een onderneming kan zelf te kampen krijgen met solvabiliteitsproblemen  of kan te maken krijgen met een debiteur die zijn betalingen gestaakt heeft. Het is dan ook van belang dat u zich laat bijstaan door specialisten in deze materie.

meer informatie

Mede-eigendom en appartementsrecht

Van zodra u een appartement of groepswoning koopt, bent u automatisch mede-eigenaar van de gemene delen van dat pand, zoals onder meer: de inkomhal, de trappen, het dak, etc.

meer informatie

GDPR

Binnenkort treedt de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking.

Het betreft een relatief nieuwe regulering van Europa uit betreffende verwerking en bescherming van persoonsgegevens die in werking treedt in België op 25.05.2018.

meer informatie