Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht maakt deel uit van ons dagdagelijks leven. Het regelt het herstel van geleden schade. Indien u van oordeel bent dat iemand u schade heeft toegebracht, dan kunt u die persoon daarvoor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid kan zich op diverse manieren manifesteren. Bijvoorbeeld door het niet naleven van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten om te handelen, door het gedrag van iemand anders of door het gebrek dat een zaak vertoont (vb. diepe put in het wegdek…).

Maar u kan ook aansprakelijk zijn wanneer uw hond een toevallige voorbijganger bijt of er een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.

Elk aansprakelijkheidsgeval moet onderzocht worden aan de hand van concrete feiten en elementen, die in causaal verband moeten staan met de geleden schade.

Uitgangspunt is dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen schade, doch hierop bestaan talloze uitzonderingen.

Het is onze taak om te onderzoeken en te beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor uw geleden schade. Indien deze aansprakelijkheid kan bewezen worden, dan zullen wij de schadeverwekker in gebreke stellen.
 

Fullservice

Letselschade is een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Een aantal advocaten focust zich specifiek op dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht.

Er is niet alleen “letselschade” (vb. na een verkeersongeval), maar het aansprakelijkheidsrecht heeft ook veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het contractenrecht, arbeidsrecht en vastgoed.

Ons kantoor biedt u hierbij een fullservice: wij hebben kennis van alle rechtsgebieden in huis.
 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het aansprakelijk stellen van derden die schade bij u hebben veroorzaakt;
  • het bepalen van de hoegrootheid van de schade en het invorderen ervan via bemiddeling dan wel gerechtelijke weg;
  • het voeren van gemotiveerd verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidsvordering;
  • het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt ingeperkt;
  • het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een onderneming om aansprakelijkheid te beperken.