Team

Het advocatenkantoor staat garant voor een dynamische en persoonlijke juridische aanpak van Uw dossier. Wij staan garant voor een efficiënte aanpak waarbij de cliënt centraal staat.

Het kantoor beoogt een persoonlijke, dynamisch en kordate aanpak van Uw dossier. De cliënt staat centraal bij de opvolging en behartiging van het dossier, zowel in persoonlijke als zakelijke aangelegenheden. Na contactname wordt een eerste afspraak belegd.

Tijdens de eerste consultatie volgt een verkennend gesprek betreffende Uw dossier, problemen, vragen en wensen. Daarna wordt het dossier desgevallend verder grondig bestudeerd met oog op een omstandig advies en/of verdere actie. Bij iedere ondernomen stap wordt U verder op de hoogte gehouden van de evolutie van het dossier.

Advocaten

Bert Bert

Advocaat - Vennoot

  • Advocaat aan de Balie te Brugge sinds 2001
  • Curator / Bewindvoerder / Data Protection Officer (DPO)
  • Houder van het getuigschrift cassatieprocedure in strafzaken
  • Plaatsvervangend Vrederechter Eerste Kanton Brugge
+32 (0) 50 44 00 60bert.bert@advokomvest.be
neem contact op

Administratieve medewerkers